Moderaterna REGION JÖNKÖPING

Så kan Region Jönköping attrahera Sveriges bästa vårdmedarbetare.

Ska Region Jönköping kunna erbjuda Sveriges bästa sjukvård måste vi också kunna behålla och attrahera Sveriges bästa vårdpersonal. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om flera saker som såväl möjligheten till karriärutveckling, ökat medarbetarinflytande som forskning och konkurrenskraftiga löner.

Moderaterna vill:

1) Satsa på kompetensutveckling och karriärvägar för alla medarbetare i vården. Det är en viktig del i att bli en attraktiv arbetsgivare för såväl läkare, som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Höstens budgetarbete behöver därför kompletteras med information över hur verksamheterna arbetar som syftar till att på bästa möjliga sätt använda medarbetarnas kompetens. Det kan till exempel handla om att minska det administrativa arbetet för läkare och renodla arbetsuppgifterna för sjuksköterskor.

2) Underlätta livspusslet för personalen i vården genom att öka möjligheterna att styra den egna arbetstiden. Det handlar om att tillmötesgå olika behov genom schemaläggning och ökad anpassning av den egna arbetstiden. Inför höstens budgetarbete vill vi moderater att förvaltningen tillsammans med verksamheterna tar fram konkreta förslag på hur detta kan genomföras.

3) Satsa på konkurrenskraftiga löner och ersättningar. Det ökar vår attraktivitet som arbetsgivare samtidigt som utbildning och särskild yrkesskicklighet premieras. Vi moderater vill fullfölja vår riktade lönesatsning med 300 miljoner kronor under en femårsperiod i syfte att inom samtliga områden uppnå en lönenivå på lägst rikssnittet för vår hälso- och sjukvårdspersonal.

Med ett förstärkt fokus på det professionella ledarskapet i sjukvården kan vi förbättra arbetsmiljön och resultaten. Ledarkompetens ska prioriteras för att verksamheterna ska kunna få modiga, kunniga och målinriktade ledare. Med konkurrenskraftiga löner för personalen och eget inflytande över arbetstiden tillsammans med ett starkt ledarskap i sjukvårdens verksamheter kan Region Jönköping attrahera ännu fler av Sveriges bästa vårdmedarbetare.

Dela detta inlägg

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email