Eva Nilsson

2e vice ordförande i Nämnd för Trafik, Infrastruktur och Miljö
Ledamot i Regionfullmäktige

Att ge människor förutsättningarna till ett bra liv. Det är politikens grundläggande mening för Eva Nilsson från Sandhem utanför Mullsjö. Som egen företagare inom bussbranschen var Moderaterna det självklara valet.
– Jag har faktiskt varit aktiv sedan 1974, det var från början min pappa som försökte övertyga mig men det tog inte lång tid innan jag insåg att han hade rätt…

– Jag är inte typen som sitter hemma i köket och gnäller på saker och ting, jag ser hellre till att saker och ting händer och är med och påverkar så att det går åt rätt håll. Jag vill åstadkomma något, jag vill se resultat.

Vilket inte minst gården i Sandhem är ett bevis på. Här trängs bussar med ett antal hästar, här har fyra barn växt upp och numera sett till att tio barnbarn kan använda gårdsplanen som lekplats. Och i det stora garaget står sex stycken amerikanska cabrioleter och kräver pyssel och omvårdnad innan sköna turer på vägarna i nejden.

– Jag gillar när det är full fart och när det hela tiden händer saker…

Den energin tar hon med sig i det politiska arbetet, i det kommunala perspektivet engagerar hon sig hårt för barnens välfärd inom den sociala sektorn. Och på det regionala planet ägnar h

on sig åt sjukvård och, naturligtvis med tanke på hennes bussföretag, den så viktiga infrastrukturen.
– Att hitta ekonomiskt hållbara lösningar är viktigt inom alla områden. Vi har t ex en god ekonomi för vår regionala sjukvården och det är en viktig förutsättning för att kunna ge alla en trygg och säker vård och omsorg.

– Men vi får inte slå oss till ro och nöja oss med det. Vi måste fortsätta arbeta för en fortsatt bra utveckling av sjukvården, en bättre barnomsorg och skapa bättre förutsättningar för det lokala företagandet. Och se till att förutsättningarna för ett bra liv finns överallt, både i staden och på landet. Att ge alla människor en chans att utveckla sig själva. Och samhället.