Malin Wengholm

Regionråd
Gruppledare
2e vice ordförande i Regionstyrelsen Jönköpings län

Malin Wengholm styr Region Jönköpings län med fast hand sedan mer än två år tillbaka.

De som känner Malin vet att hon personifierar ihärdighet, framåtanda, energi och kraft, och det gäller att hänga med i svängarna.

– Jag trivs med ett intensivt tempo och att jobba ger mig kraft säger Malin

Vänner i hennes närhet förvånas över hur hon med energi kombinerar sin familj, vänner, trädgård, resor och en och annan roman trots att hon har ett krävande arbete. Vad är det som driver dig?

-Jag älskar att se människor växa och utvecklas.

– För mig spelar det ingen roll varifrån man kommer utan vart man är på väg säger Malin.

Målet är att flytta fram positionerna för Region Jönköpings län både nationellt och internationellt. Vår region är ett utmärkt alternativ till våra storstäder.

Jag introducerade begreppet 4e tillväxtregion redan 2012 just för att sätta fokus på att vi ska bli en samlad kraft som väger upp mot våra storstäder, säger hon.

Malin är högsta chefen för Region Jönköpings län. Hon är också lagledare för Moderaterna och Alliansen i regionen.

Som regionstyrelsens ordförande är jag stolt över att Region Jönköpings län under Moderaternas ledning år efter år rankats högt i nationella mätningar när det gäller såväl hälso- och sjukvård, ekonomi och nöjdhet hos invånarna.

– Vi tar nu nästa steg och höjer blicken ytterligare, säger Malin.

Hur ser du på framtiden?

  • Kommande år kommer den svenska välfärdsmodellen att prövas ut i minsta maska. Vad kan vi förvänta oss att stat och kommun kan stå för? Vad händer med samhället när välfärden inte längre räcker för att möta människors behov? Kommer polisen att klara av att upprätthålla lag och ordning? Klarar välfärdens kärnverksamheter, såsom sjukvård och skola, av en kraftigt ökande befolkning givet den akuta personalbristen? Kommer kvinnors trygghet att påverkas av att det på kort tid har kommit hit så många män från andra länder med en annan kvinnosyn resonerar Malin.

 

  • Hon fortsätter, -Vårt välfärdskontrakt bygger på en enkel ekvation: att det finns ett samband mellan den skatt man betalar in och de förmåner som erbjuds. Den ekvationen måste gå ihop, det gör den inte i dag och det är inte en hållbar utveckling för vårt land.

Moderaterna har styrt Region Jönköpings län i tolv år. Regionens ekonomi är en av Sveriges bästa.

-Bra verksamhet och god ekonomi ger mycket bra förutsättningar för framtiden

säger Wengholm:

– Det gör det möjligt för oss att satsa på konkurrenskraftiga löner och mer flexibla arbetstider, samtidigt som vi förbättrar och utvecklar vården. Till exempel med utökad tillgänglighet inom psykiatri för barn och unga