Malin Wengholm

Regionråd
Gruppledare
2e vice ordförande i Regionstyrelsen Jönköpings län

De som känner Malin vet att hon personifierar ihärdighet, framåtanda, energi och kraft, och det gäller att hänga med i svängarna.

– Jag trivs med ett intensivt tempo och att jobba ger mig kraft säger Malin

Vänner i hennes närhet förvånas över hur hon med energi kombinerar sin familj, vänner, trädgård, resor och en och annan roman trots att hon har ett krävande arbete. Vad är det som driver dig?

-Jag älskar att se människor växa och utvecklas.

– För mig spelar det ingen roll varifrån man kommer utan vart man är på väg säger Malin.

Målet är att flytta fram positionerna för Region Jönköpings län både nationellt och internationellt. Vår region är ett utmärkt alternativ till våra storstäder.

Jag introducerade begreppet 4e tillväxtregion redan 2012 just för att sätta fokus på att vi ska bli en samlad kraft som väger upp mot våra storstäder, säger hon.

Hur ser du på framtiden?

– Den svenska välfärdsmodellen kommer att prövas ut i minsta maska. Vad kan vi förvänta oss att stat och kommun kan stå för? Vad händer med samhället när välfärden inte längre räcker för att möta människors behov? Kommer polisen att klara av att upprätthålla lag och ordning? Klarar välfärdens kärnverksamheter, såsom sjukvård och skola, av en kraftigt ökande befolkning givet den akuta personalbristen? Kommer kvinnors trygghet att påverkas av att det på kort tid har kommit hit så många män från andra länder med en annan kvinnosyn resonerar Malin.

– Vårt välfärdskontrakt bygger på en enkel ekvation: att det finns ett samband mellan den skatt man betalar in och de förmåner som erbjuds. Den ekvationen måste gå ihop, det gör den inte i dag och det är inte en hållbar utveckling för vare sig vår region eller vårt land.

Moderaterna styrde Region Jönköpings län i tolv år (2006-2018). Under dessa år låg såväl de medicinska resultaten i länets hälso- och sjukvård som regionens ekonomi på Sverigetopp.

-Bra verksamhet och god ekonomi ger mycket bra förutsättningar för framtiden, säger Wengholm