Thomas Bäuml

2e vice ordförande i Nämnden för Sjukvård och Folkhälsa
Ledamot i regionstyrelsen
Ledamot i Regionfullmäktige

Sundsvallssonen Thomas Bäuml har Österrike i blodet, då hans far kom till Sverige före andra världskriget. Thomas politiska intresse grundades tidigt då han från första parkett kunde se de utmaningar som hans egen far stod inför som företagare.

”En bidragande orsak var att uppleva min far kämpa för att driva ett medelstort verkstadsföretag, arbetsplats för 250 anställda, berättar Thomas. Samtidigt kunde jag se hur socialdemokratisk politik gjorde mycket för att skada företaget, bland annat genom 1960-talets allt högre svenska skattetryck som dränerade företaget på pengar.”

Thomas Bäuml har en gedigen bakgrund inom svenskt näringsliv, huvudsakligen med inriktning på marknad, försäljning och internationell handel på både import- och exportsidan. Kanske är det i den tillvaron han utvecklat sina personlighetsdrag. Med de vida omtalade bollarna simultant i luften har det alltid gällt att vara tydlig, drivande och positiv, för att få saker att hända och för att kunna genomföra projekt.

Thomas positiva anda känner han själv igen i att verka och leva i Jönköping som är en kommun under stark utveckling. Detta innebär så klart även utmaningar för Jönköping som i likhet med många andra kommuner och städer i Sverige, står inför stora utmaningar när det gäller bland annat integrationsfrågor.

”Det är väldigt viktigt att nyanlända kommer i arbete, lär sig svenska, skapar förutsättningar för att kunna försörja sig själv för att vara en integrerad del i samhället. Skolan är en viktig del där vi och Jönköping arbetar mycket med just att nyanlända lär sig språket för att klara av skolan.”

Thomas har också uppdrag i Jönköpings kommun b l a som ledamot i Äldrenämnden vilket är en bra kombination med regionala uppdraget inom sjukvård. Samverkan mellan sjukvård och omsorg måste öka och vi står inför en växling mot nära vård som just sätter fokus på samarbetet.