Anders Bengtsson, Vetlanda

De senaste 10 åren har jag jobbat som jobbcoach där mycket fokus varit på rehabilitering och att finna nya vägar för personer som kommit långt från arbetslivet.

Det som ger mig mycket energi är när jag kan se personer som under en längre tid varit borta från arbetslivet på grund av långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning få nya chanser och anställningar.

Det jag har lärt mig är att de allra flesta vill vara med och bidra. Därför drivs jag av att skapa förutsättningar och möjligheter för människor.

Ett väl fungerande näringsliv är nyckeln till vår välfärd och är vid sidan om sjukvården en av Regionens viktigaste frågor.

Näringslivet kräver också goda kommunikationsmöjligheter som gör det möjligt för oss att ta oss till våra arbetsplatser. En satsning på våra vägar och järnvägar är därför mycket viktigt.