Ann-Katrin Löfstedt, Vaggeryd

Mitt namn är Ann-Katrin Löfstedt. Gymnastikdirektör, men numera aktiv senior boende i Vaggeryds kommun. Privat är jag sambo med Gunnar Löfgren. Vi har två vuxna söner, Jesper och Joakim. I familjen ingår också kattan Märta.

Vid middagsbordet i mitt föräldrahem på Skänkeberg i Jönköping diskuterade vi alltid politik, samhälle, historia, nyheter och mycket annat som var aktuellt. Vi var inte alltid sams, och det hände att någon lämnade matbordet. Min del av familjen, med oss tre systrar kvar i livet, är ett härligt gäng med flera och ibland olika åsikter. Båda mina föräldrar, Lars och Christina Löfstedt, var i många år aktiva inom dåvarande motsvarighet till nuvarande Moderaterna.

Dessa diskussioner och det politiska intresset skapade ett engagemang samt en vilja att vara med och påverka samhällsbyggnaden. För det är ju det som vi politiker mest sysslar med. Egentligen.

Efter många år med elitsatsning inom idrottsrörelsen (främst handboll och fotboll), både som spelare och ledare, samt några korsbandsoperationer senare – var det dags för nästa karriär i livet, dvs en satsning på politiken. För drygt 30 år sedan valde jag att engagera mig inom den kommunala politiken i Vaggeryds kommun. Jag har haft uppdrag inom samtliga nämnder utom Barn- och Utbildningsnämnden (min arbetsgivare i nästan 40 år). Under alla dessa år har jag även oftast suttit i kommunfullmäktige. De senaste sex åren har jag varit ordförande i Socialnämnden. Denna mandatperiod är jag även ordförande i Parlamentariska Utredningsgruppen, ordinarie i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen.

Erfarenheterna från den kommunala politiken tar jag naturligtvis med mig in i Region Jönköpings län.

Då vi har många områden, där vi i regionen samarbetar med våra tretton kommuner, är min politiska erfarenhet av den kommunala politiken en tillgång. Det har oftast varit en fördel under den här mandatperioden att ha med sig erfarenheter från de båda politiska verksamheterna.

Som moderat regionpolitiker är jag klart villig att ta ansvar, både för den moderata politiken men även för den politik som bedrivs i samverkan med andra partier.

De regionala frågor, som främst intresserar och engagerar mig, hör till ANA-nämnden (Arbetsmarknad-Näringsliv-Attraktivitet). Det är mycket viktigt att vi arbetar aktivt för att möta framtidens kompetensförsörjning och det inom alla områden. Vi är ett innovativt län, med främst tillverkningsindustri. Vi behöver utveckla samarbetet mellan våra högskolor/universitet och vårt näringsliv. Vi behöver också ge möjligheter till kunskaper i entreprenörskap inom grundskolan och gymnasiet. Satsningen på Nyföretagarcentrum är en viktig politisk prioritering. I ANA-nämnden är jag 2e ersättare. Vi har ett bra samarbete, vi tre moderata kvinnor, som arbetar med dessa verksamhetsområden. Jag är även ersättare i den parlamentariska nämnden. I Regionpolisråd Öst har jag en insynsplats sedan två år tillbaka. I Regionfullmäktige har jag plats nr 80 som ordinarie ledamot.

Varför jag är Moderat? Starka individer skapar trygga, positiva och handlingskraftiga samhällen. Meningsfulla arbeten ökar din självkänsla. En skola som arbetar mot relevanta kunskapsmål skapar människors framtidstro. Där du bor, vill leva och mår bra – fyller just du en viktig funktion som medmänniska. Tillsammans med varandra arbetar vi för ett tryggt samhälle för alla åldrar!

Ann-Katrin Löfstedt