Bertil Nilsson, Nissafors

Mitt namn är Bertil Nilsson. Jag är 68 år och bor utanför Nissafors i Gnosjö Kommun, gift, barn,barnabarn och barnbarnsbarn är min familj, egen företagare sedan mer än 40 år tillbaka.

Jag har varit engagerad i politiken både i kommun som region i mer än 40 år, mitt intresse för att göra det så bra som möjligt för alla har varit min drivkraft.

Jag vill fortsätta mitt engagemang att utveckla och förbättra vården för regionmedborgarna, vill även påverka möjligheterna till att utveckla och etablera fler företag i regionen.

Som egen företagare har jag god kunskap om ekonomi i balans och ansvarstagande, jag har lång erfarenhet om djur och natur, har alltid varit aktiv i föreningslivet inom olika idrotter och uppdrag.

Vårdfrågorna står mig varmt om hjärtat, en bra och ansvarsfull vårdsektor ger trygghet när man drabbas av sjukdom. Jag vill även arbeta aktivt med en ansvarsfull viltförvaltning och rovdjursförvaltning för allas bästa i regionen. Näringslivsfrågor är också ett område som jag vill arbeta vidare med, både service – industri som turism, är viktiga områden för vår region.