Eva Nilsson, Sandhem

Jag har hela mitt vuxna liv ägnat mig åt politik. Om man vill förändra måste man engagera sig, det händer inget genom att bara klaga och gnälla. Jag vill vara med och påverka och är mycket tacksam att jag lever i ett land med demokrati som ger oss möjligheten att göra det.

Jag heter Eva Nilsson jag bor på landet utanför Sandhem i Mullsjö kommun. Där bor jag tillsammans med min man, våra barn är sedan länge utflugna och nu har vi 11 barnbarn som är en stor rikedom när man blir äldre. Det är bl.a för deras och deras kompisars framtid jag vill vara med och påverka, men också för oss som är äldre.

Vi som politiker har ett ansvar för att alla invånare i vår region och kommuner får den hjälp och stöd som varje individ behöver. Sjukvård, näringslivet och kollektivtrafiken är några av de viktiga ansvarsområden vi har.

Kollektivtrafiken är ett område som intresserar mig mycket eftersom jag varit entreprenör och har haft uppdrag både inom allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Det är oerhört viktigt med effektiv och väl fungerande kollektivtrafik framför allt för näringslivet med bra arbetspendling samt gymnasieskolpendling men även ett bra utbud för attraktivitet och en levande landsbygd. Jag ser att med dagens politik finns en stor risk att landsbygden avfolkas, med orimliga drivmedelspriser och krav som omöjliggör förutsättningarna att bo och verka på landet. Det måste vi ändra på. Vi måste stå upp för en miljövänlig politik som är hållbar över tid.