Filip Marusic, Värnamo

Mitt politiska intresse har funnits sedan många år tillbaka. Först när man kom ut i arbetslivet och fick höra att vissa förändringar inte är möjliga då ”politiker bestämmer” insåg jag att det finns en lösning på den problematiken, att själv bli aktiv politiker.

Att engagera sig i frågor som rör samhället och nyttja sin kunskap till att göra skillnad är viktigt för mig.

Mitt namn är Filip Marusic och jag är kandidat till regionfullmäktige för Moderaterna i Region Jönköping. Jag har vuxit upp i Värnamo och efter min läkarutbildning flyttade jag tillbaka och påbörjade min specialisttjänstgöring på ortopedkliniken i Värnamo.

Den fråga som står mig närmst och som nu är mer aktuell än någonsin tidigare är de växande vårdköerna. Att man i Sverige inte kan erbjuda patienter den vård som behövs i tid är ett misslyckande. Samtidigt som det finns personalbrist ökar antalet administrativa roller och chefskap. Samtidigt som patienter i regionen väntar på operation finns resurser i privata sektorn som inte nyttjas trots att vårdköerna fortsätter att växa.