Helen Uddenberg

Helen Uddenberg, Tranås

Jag heter Helen och jag är inflyttad smålänning sedan drygt 20 år tillbaka. Jobbar till vardags som lärare i Tranås där jag även har min familj.

Trivs i den småländska myllan där jag gärna förenar musik och träning med småskalig odling.


Jag blev politiskt aktiv när jag flyttade till Tranås och tycker det är intressant med de politiska diskussionerna. Jag tycker det är viktigt med friskvård och att satsa på förebyggande friskvård vilket inkluderar ett ökat samarbete mellan berörda kommunala och regionala verksamheter. Vi behöver även satsa på brottsförebyggande arbete.


Jag är också för en hållbar utveckling där jag gärna ser en utökad kollektivtrafik över länsgränserna där vi bland annat behöver utöka och modernisera järnvägen samt effektivisera transporter.


Att engagera sig och jobba för en hållbar framtid är viktigt för alla och envar, och genom att visa ett intresse för ett engagemang inom regionpolitiken hoppas jag kunna lyfta och diskutera frågor som är viktiga för många länsbor.

Tillsammans kan vi bygga framtiden.