Henrik Sporrong Esbjörnsson, Habo

Henrik Sporrong Esbjörnsson 51 år gift 3 barn. Bor i Habo kommun på en skogsbruksfastighet och jobbar på Lantbrukarnas Riksorganisation som Verksamhetsutvecklare. Men min största drivkraft är att laget skall fungera då når vi framgång. Inom politiken måste man verkligen jobba som ett lag och där kommer jag att bidra med min lagkänsla då jag tidigare varit både spelare och tränare på elitnivå. Laget före jaget.

Idag sitter jag i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Habo och är ordförande i Habo Moderaterna.

Att jag engagera mig i region politiken beror mycket på att jag vill var med och kunna påverka och även förstå hur vi skall kunna utveckla vår region.

Jag vill bidra med att Jönköpings län ska vara ett län med ljusa framtidsutsikter. Ett län där möjligheterna till personlig utveckling får människor att både vilja stanna kvar och flytta hit. Vi kan vara stolta över en vård som fungerar bra och över vårt starka näringsliv som hela tiden skapar nya jobb. Vi har också ett starkt civilsamhälle och ett rikt föreningsliv. Men det är bara början på allt som vi kan åstadkomma tillsammans!

Med mina kunskaper inom de gröna näringarna och även hur man skall kunna leva, bo och arbeta i hela vår region. Stå upp för den svenska skogsnäringen och inte stjälpa det svenska jordbruket så vi klarar en livsmedelsförsörjning och även får den energi som finns i skogen.

Mitt fokus kommer att ligga på att hela länet ska leva. Jönköpings län är ett landsbygdslän. Vi vill att hela länet ska leva, och då är det nödvändigt att skapa förutsättningar för arbete även utanför städerna. En pålitlig infrastruktur som underlättar kontakten mellan människor blir allt viktigare! Det ska finnas bredband för att kunna jobba hemifrån och mobiltäckning överallt. Tågen ska gå i tid och vägarna ska ha hög kvalitet istället för låg hastighet. Vi vill också värna företagen inom jordbruk och skogsbruk. I en alltmer osäker omvärld är de gröna näringarna allt viktigare.