Karl Bergbom, Habo

Man kan inte gnälla om man inte gör något. Jag har valt att göra något, därför är jag engagerad i politiken.

Jag vill vara med och förändra.

Jag heter Karl Bergbom och bor i Habo med familj. Jag sitter med i partistyrelsen i Habo och kandidaterar till regionen.

Jag brinner för företagande och är övertygad om att om vi har levande företag så har vi en levande region. Jag vill vara med och bidra till att Region Jönköping blir en region där företag vill verka och människor vill bo och arbeta i.

En utmaning vi har i vår region är att det är svårt att förflytta oss mellan alla orter i hela vår region. Detta måste bli enkelt. Inte bara till och från Jönköping.

Jag menar att om vi enkelt kan förflytta oss i hela regionen får vi en bättre kompetensförsörjning på våra företag. Vi ska vara en attraktiv region att bo och jobba i.

Jag ser idag att vi har utmaningar inom tex industrin. Hur tar vi tillvara på den kunskap som finns och hur behåller vi den i vår region?

Svart på den frågan är inte lätt att besvara, men om det är lätt att bo i en stad och jobba i en annan, då har vi kommit en bra bit på vägen.

Vår uppgift är att jobba för att alla skall kunna resa på ett tillfredsställande sätt. Både kollektivt och med egen bil. Vi skall vara en levande region där man vill jobba och bo.