Kerstin Hammar, Jönköping

En dag insåg jag att om jag verkligen vill påverka vården i rätt riktning måste jag engagera mig politiskt.

Mitt namn är Kerstin Hammar och jag står som nummer två på Moderaternas regionlista för Jönköpings län. Jag bor i Jönköpings kommun tillsammans med min man, har nu avslutat min yrkeskarriär och känner att jag kan ägna mig åt politiken. Under 47 år har hälso- och sjukvård varit mitt arbetsområde med olika befattningar. Jag har arbetat praktiskt inom specialistsjukvård och primärvård, har varit chef på vårdcentral samt även arbetat med tillsyn av hälso- och sjukvård. För mig är individens förmåga viktig. Att kunna försörja sig och ha ett arbete är en både rättighet och skyldighet. Det går att utbilda sig under hela livet, det går att komma framåt bara viljan finns!

De frågor som ligger mig varmt om hjärtat är patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården. Det blir både bättre och billigare vård om patientsäkerheten får hög prioritet. Patientsäkerhet omfattar även förutsättningar för personal att kunna utföra sitt jobb på ett patientsäkert sätt. Ständigt kommer det signaler om att det är tungt att arbeta i vården och att det inte finns förutsättningar att utföra alla uppgifter som krävs för en säker vård. För en god och säker hälso- och sjukvård behöver arbetsförhållandena vara så goda att personalen stannar kvar samt att vi kan rekrytera fler. Det behöver också finnas möjlighet till kompetensutveckling för alla anställda.

Det är främst inom regionpolitiken som hälso- och sjukvårdsfrågor är aktuella, därför är det främst där jag kan göra nytta. Det jag vill bidra med är min erfarenhet från hälso- och sjukvård och tillsyn. En fråga jag ser är viktig är att inte bara tillföra pengar, utan uppföljning av att pengarna används för det ändamål det är tänkt. Med min tillsynserfarenhet tror jag på att försöka nå så långt ut som möjligt i organisationen för att få fram sanningen om vilka förutsättningar som finns att ge den enskilde patienten en god och nära vård.

Det jag främst vill satsa på är samverkan mellan olika vårdaktörer inom regionen och med kommunerna. När denna samverkan förbättras och utvecklas, förbättras även flöden inom både specialistsjukvården, inom primärvården och inom psykiatrin. Allt hänger ihop!

Presskontakt Kerstin Hammar

Carl-Johan Lundberg

carl-johan.lundberg@rjl.se

073 089 44 12