Lisbeth Andersson, Smålandsstenar

Varför brinner jag för politik? Jo för att den kan förändra och förbättra!

Moderat politik passar mig bäst för den ger möjligheter, rättigheter men också skyldigheter.

Jag heter Lisbeth Andersson och bor i Smålandsstenar

Jag lever i en verklighet där jag tror att individen själv kan fatta egna beslut, vilken skola mina barn ska gå i, vilken vårdcentral som passar mig bäst. Jag tror på individens egen vilja att själv förändra och förbättra.

Efter många års erfarenhet från psykiatrin i region och kommun ser jag hur viktigt det är att jobba mot utanförskap och psykisk ohälsa. Vi vet att en meningsfull sysselsättning utifrån individens förutsättningar är avgörande för ett samhälle som håller ihop, förebyggande arbete tidigt i livet kan motverka psykisk ohälsa.

Hälso– och sjukvården i Jönköpings län har en hög standard och för att det ska fortsätta så krävs en del åtgärder. Vi ska lägga stort fokus på arbetsmiljön för personalen, patientsäkerheten, kompetensförsörjning för att fortsatt kunna bedriva bästa vården. Långa väntetiderna för stöd och behandling på BUP gör att många barn lider och det måste förhindras. Primärvården måste prioriteras och ges mer resurser men även specialistsjukvården behöver mer resurser, att utöka vårdvalet kan vara en lösning. Detta är frågor jag kommer att lägga stort fokus på.

Presskontakt till Lisbeth Andersson

Carl-Johan Lundberg
carl-johan.lundberg@rjl.se
073 089 44 12