Pontus Lundgren, Bankeryd

Mitt namn är Pontus Lundgren och jag är 22 år. Jag är uppvuxen i Bankeryd där jag fortfarande bor tillsammans med min familj. I dagsläget pluggar jag statsvetenskap vid Linköpings universitet.

Jag har varit aktiv medlem i Moderaterna i snart 5 år. Att se vårdköerna växa i skenande fart fick mig att inse; om jag vill ha förändring, måste jag själv hjälpa till att arbeta för det. Under åren har jag bland annat fått chansen att vara ordförande för moderata ungdomsförbundet i Jönköpings kommun och idag har jag uppdrag i bland annat utbildning och arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun.

Jag känner en stark oro över den ökande psykiska ohälsan i Sverige, framförallt hos unga. Vår region har mycket att vara stolta över, men ett fortsatt arbete mot den psykiska ohälsan är direkt nödvändig. Långa köer till BUP och skenande siffror kring människors ohälsa är en realitet. Att Sverige, som är ett av världens mest välbärgade länder, kan tillåta denna oroväckande tendens är obegripligt för mig.

Jönköping som region har, likt alla andra regioner, ett stort ansvar att ta. Vi behöver korta köerna till BUP så att unga kan få den hjälp de behöver och fortsätta arbetet med förebyggande åtgärder. Min ambition är att göra detta på mest effektiva sätt, och att region Jönköping ska fortsatt vara förebild till andra, även vid vård av psykisk ohälsa.