Thomas Lindén, Hovslätt

Regionförstoring ger tillväxt!

Jag heter Thomas Lindén och är 66 år gammal, gift och har tre vuxna barn. Jag bor på landet i södra delen av Jönköping, utanför Hovslätt. Till vardags arbetar jag på Trafikverket med planering av infrastruktur. I övrigt har jag enkla intressen som fotboll, musik, mat, vin och naturupplevelser.

Jag har tagit initiativ till flera angelägna objekt som nyligen har byggts eller finns med i beslutade planer; t ex additionskörfälten på E4 genom Jönköping, elektrifiering av järnvägen Värnamo-Jönköping/Nässjö och elektrifiering av banan Nässjö-Eksjö.

Jag är övertygad om att människor själva kan avgöra val av lämpligt färdmedel. I stora delar av Jönköpings län är vi beroende av bilen som möjliggörare. Bilen underlättar vardagspusslet med körningar till jobb, butiker, barnens dagis, träningar och andra aktiviteter. Det är fossila bränslen som utgör problemet, inte mobiliteten! En stor andel investeringsmedel går nu till upprustning av järnvägsnätet. Det är förvisso vällovligt men 8 av 10 transporter sker på väg. Fortsatt elektrifiering av fordonsparken förutsätter därför bättre vägar och fler laddstationer.

Om jag blir invald i regionfullmäktige i Jönköpings län tänker jag främst engagera mig inom infrastruktur och trafik.

Våra viktigaste vägstråk måste byggas om till säkra, snabba 2+1-vägar. Vidare måste länet få bättre infrastruktur västerut mot Borås och Göteborg, samt Halmstad.

Det är en katastrof att Sverige ännu inte har komplett motorväg mellan Stockholm och Göteborg, via Jönköping. Och på lite längre sikt krävs ny stambana mellan Jönköping och Göteborg. Men först måste vi ta hand om det vi redan har. Vi moderater vill därför rusta upp och elektrifiera befintlig järnväg mellan Värnamo och Halmstad.