Kultur

Kultur för och av medborgare – utan politisk klåfingrighet

Underlätta för civilsamhället att bedriva sin verksamhet. Kulturen hjälper oss människor att förhålla oss till vår historia, vår samtid och vår framtid. Kulturen och konsten är demokratisk – och därför måste den vara fri från politisk inblandning. Moderaterna vill stötta privata aktörer för att bredda utbudet inom kulturområdet.

Offentliga medel ska inte användas för att konkurrera ut privata aktörer inom kultursfären. De ska i första hand användas för sådana ändamål där det inte finns någon kommersiell gångbarhet. Därför vill vi underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet och att därigenom bidra till välfärd och social sammanhållning. Däremot har samhället självklart ett ansvar för att barn, människor med funktionsvariation och andra utsatta grupper ska få tillgång till ett rikt kulturutbud.

Moderaterna vill:

· Prioritera biblioteken och deras betydelse för delaktighet, inte minst för människor som inte har tillgång till digital infrastruktur.

· Värna museer, friluftsmuseer och andra offentliga kulturverksamheter. Det är viktigt att vi för vidare kunskapen till kommande generationer.

· Bygga ut och utveckla ”Skapande skola” – ett projekt som delfinansieras av staten genom Kulturrådet. Skapande skola når barn och unga i den skolmiljö där alla barn befinner sig dagligen.

· Ge länsinvånarna möjlighet att ta del av ett digitaliserat kulturutbud.


Läs relaterad information på sidorna Anders Gustafsson, Ann-Katrin Löfstedt, Lisbeth Andersson.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?