Miljö och infrastruktur

Säker energiförsörjning genom en hållbar klimatpolitik

Säkra energiförsörjningen och utveckla nya energislag. Jönköpings län behöver en långsiktig hållbarhetspolitik. För oss handlar hållbarhet om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor.

Att bara fokusera på en av delarna kan innebära problem både på kort och på lång sikt. Därför ska vi arbeta för en stärkt miljöhänsyn på ett sätt som samtidigt kan säkerställa den regionala konkurrenskraften.

Energiförsörjningen är avgörande för vilken roll som Jönköpings län ska spela i Sveriges fortsatta utveckling, och måste säkras för att möta det ökade energibehov som uppstår när vi ställer om till fossilfritt.

I länet finns en stor transportsektor som är beroende av drivmedel. För att industrier och logistikföretag ska fortsätta att etablera sig här måste vi kunna erbjuda bra lösningar. Det innebär till exempel att vi måste fortsätta att satsa på utbyggd laddinfrastruktur i länet, på biogas men också välkomna ny teknik som till exempel vätgasteknologin med tillhörande infrastruktur.

I framtiden kommer det att vara nödvändigt att ha fler kompletterande och samverkande energislag för att säkerställa att det finns tillräckligt med energi till våra bostäder, industrin, transporter och fordon. I den här utmaningen är företagens innovationskraft nyckeln. Vi i Moderaterna vill driva en näringslivspolitik som stöttar de företag som driver utvecklingen av nya energislag.

Vi ser även positivt på att satsa på vätgasproduktion som kommer att vara ett betydelsefullt sätt för energilagring.

Satsa på trähusbyggande. Jönköpings län är ett skogslän, rikt på både träråvara och förädlande industrier som sågverk, massaproducenter och hustillverkare. Trä är klimatnyttigt eftersom det binder koldioxid; samtidigt som det bidrar till att förnya byggbranschen och ger arbetstillfällen där råvaran finns.

Moderaterna vill:

· Verka för fossilfria fordon och en effektivisering av transporter.

· Öka produktionen av förnybara drivmedel och energilagring.

· Värna den småskaliga vattenkraften.

· Skapa förutsättningar för ett oberoende av fossila energislag.

· Investera i infrastrukturen. Var du än bor i länet ska du kunna ta dig till skola och arbete på ett tryggt sätt. Räddningstjänst och ambulans måste också komma fram snabbt och effektivt. Därför vill vi verka för en bättre vägstandard genom nya investeringar och underhåll. Det blir dessutom ännu viktigare när bilarna går på el! Viktiga vägar för långväga arbetspendling där hastigheten har sänkts på grund av trafiksäkerhetsbrister, ska åtgärdas så att hastigheten kan återställas.

· Satsa på järnvägen. Både i form av nya stambanor för gods- och persontransporter och genom utbyggnad av de regionala järnvägsnäten som är viktigt för en expansion av arbetsmarknaden.

· Effektivisera kollektivtrafiken och prioritera möjlighet till jobbpendling över länsgränserna.

· Utveckla den anropsstyrda kollektivtrafiken och närtrafiken så att alla får tillgång till kollektivtrafik.

· Göra det möjligt att tanka förnybart och få tillgång till teknikneutral laddinfrastruktur som även infattar snabbladdning för hela länet.

Arbeta för trä som ett naturligt materialval vid offentlig nybyggnation, där det är möjligt.


Läs relaterad information på sidorna Tommie Ekered, Bertil Nilsson, Eva Nilsson, Filippa Lagerkvist, Karl Bergbom, Johan Hjertberg, Henrik Sporrong Esbjörnsson.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Vätgas