Personalvård inom Regionen

Vi ska lyfta personalen

Personalvård

Personalen är den viktigaste resursen i arbetet med att ge länets invånare vård och omsorg av högsta kvalitet. Region och kommuner måste vara attraktiva arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö och möjligheter till karriär och personlig utveckling.

Därför vill Moderaterna se omfattande satsningar på kompetensutveckling, konkurrenskraftiga löner, en minskad administrativ arbetsbörda och ökade möjligheter att kunna styra anställningsformer och arbetstider.

Vi vill också se en ökad trygghet på arbetsplatsen: såväl vård- och omsorgspersonal som blåljuspersonal ska kunna göra sitt jobb utan att behöva oroa sig för sin personliga säkerhet.

Moderaterna vill:

· Satsa på kompetensutveckling för personalen – det ska vara lätt att göra karriär i Regionen och kommuner.

· Införa fler utbildningsanställningar för att öka antalet specialistsjuksköterskor.

· Minska det administrativa arbetet för läkarna och renodla arbetsuppgifterna för sjuksköterskor och undersköterskor. Rätt kompetens ska finnas på plats i rätt sammanhang.

· Ge möjlighet att styra arbetstiderna för att få ihop livspusslet.

· Erbjuda konkurrenskraftiga löner.

· Införa verklig semesterrätt – alla medarbetare ska få garanterat besked om sin semester.


Läs relaterad information på sidorna Tommie Ekered, Lisbeth Andersson, Ann-Katrin Löfstedt, Eva Nilsson, Kerstin Hammar, Senada Sacic, Henrik Sporrong Esbjörnsson, Anders Bengtsson.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?