Regional utveckling

Hela länet ska leva

Jönköpings län är ett landsbygdslän. Vi vill att hela länet ska leva, och då är det nödvändigt att skapa förutsättningar för arbete även utanför städerna.

En pålitlig infrastruktur som underlättar kontakten mellan människor blir allt viktigare!

Det ska finnas bredband för att kunna jobba hemifrån och mobiltäckning överallt.

Tågen ska gå i tid och vägarna ska ha hög kvalitet istället för låg hastighet.

Vi vill också värna företagen inom jordbruk och skogsbruk. I en alltmer osäker omvärld är de gröna näringarna allt viktigare.

Moderaterna vill:

· Se ökad polisiär närvaro på landsbygden för att minska vardagsbrottslighet och otrygghet.

· Stötta länets lantbrukare i utmaningarna kring höjda kostnader samt genom att underlätta offentlig upphandling av närproducerat.

· Främja investeringar i ny teknik. Digitalisering och automatisering ger möjlighet att leva och driva företag på landsbygden.

· Verka för en bättre rovdjurspolitik. Det är befolkningen på landsbygden som drabbas negativt av rovdjurens angrepp. Vi tycker också att en framtida Viltmyndighet bör få ett särskilt uppdrag att främja jakt som näring för att gynna svenska jobb, särskilt på landsbygden.

· Öka tillgängligheten utanför kommunernas centrum. Statligt ägda bolag som Apoteket, Systembolaget, Svenska spel och PostNord ska underlätta för lanthandlare och andra verksamheter på landsbygden att bli ombud. Vi vill också att det direkta driftstödet för butiker i glesbygd förstärks.

· Främja utlokaliseringen av kommunala verksamheter till olika kommundelar.


Läs relaterad information på sidorna Nyheter från Moderaterna i Region Jönköpings län, Våra politiker, Moderaterna i Regionen lanserar en ny hemsida inför valet 2022, Ann-Katrin Löfstedt, Bertil Nilsson, Filippa Lagerkvist, Karl Bergbom, Kerstin Hammar,Thomas Lindén,Anders Gustafsson,Gottlieb Granberg,Helen Uddenberg.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Trygghet

Eller se allt om #Vätgas