Trygghet inom Regionens verksamheter

Vi ska garantera trygghet och säkerhet i mötet med Regionens verksamheter

Trygghet inom Regionens verksamheter

Den som behöver andra människors hjälp är i en utsatt situation – det gäller både inom vården, omsorgen och äldreomsorgen. Trygghetsperspektivet är mångfacetterat och omfattar bland annat aspekter som kommunikation, smittspridning och brottsförebyggande strategier.

Den som får vård måste kunna förstå och tala med den som ger vård. På samma sätt måste de som arbetar i vården kunna förstå och prata med sina arbetskamrater.

Språksvårigheter kan leda till sämre förståelse mellan kollegor, bristande dokumentation och äventyra patientsäkerheten. Därför är det extra viktigt att personalen behärskar språket, både ur ett socialt perspektiv och ur ett trygghetsperspektiv.

Pandemin har också tydligt visat vikten av att skydda dem som är sköra. Som vårdtagare ska du alltid känna dig trygg med att personalen inte smittar dig.

Den som tar emot vård i sitt eget hem ska även vara säker och trygg med att den personal som rör sig i hemmet inte har en kriminell bakgrund.

Moderaterna vill:

· Att den som genomgår en vårdutbildning ska ha relevanta kunskaper i svenska språket för att bli godkänd.

· Att alla kommuner i Jönköpings län inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg.

· Att anställning kombineras med utbildning för de som har otillräckliga kunskaper i svenska språket.

· Ta fram tydliga riktlinjer kring vaccinationskrav för verksamma inom äldreomsorgen.

· Ta fram tydliga riktlinjer gällande krav på granskning av utdrag ur belastningsregistret för all omsorgspersona


Läs relaterad information på sidorna Ann-Katrin Löfstedt, Personalvård inom Regionen, Tommie Ekered.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?