Vård och omsorg – psykisk ohälsa

Ta psykisk ohälsa på allvar

Öka samverkan mellan Regionen och kommunerna. Pandemin har visat på behovet av ökad samverkan mellan Regionen och kommunerna i vården – och vi har sett att det faktiskt går. Vi vill att det arbetet fortsätter att utvecklas på ett sätt som sätter den enskilda människans hälsa i centrum, bland annat genom att förstärka verksamheterna inom rehabilitering och psykisk ohälsa.

Många patienter som behandlas i primärvården för somatiska sjukdomar kan också ha psykisk ohälsa. Därför behövs ett ökat samarbete mellan primärvårdens psykosociala team och psykiatrin.

Vården måste bli bättre på att upptäcka och ta hand om psykisk ohälsa. Och de patienter som lider av psykisk ohälsa måste få större trygghet, kvalitet och regelbundenhet i vem de träffar.

Samarbetet mellan psykiatri och primärvård behöver öka och primärvården bör i normalfall vara den första kontakten för människor med ohälsa.

Idag väljer till exempel många unga att söka vård hos Barn- och ungdomspsykiatrin eftersom resurser och kompetens saknas i primärvården. Det ger långa väntetider och gör att många lider i onödan.

Moderaterna vill:

  • Att primärvården i normalfall alltid ska vara den första kontakten. Därför krävs ökade resurser och kompetenshöjande insatser för primärvården riktade mot arbete med psykisk ohälsa.
  • Utveckla samverkan mellan elevhälsan, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin så att psykisk ohälsa hos unga kan behandlas tidigt.
  • Satsa på mer resurser för patienter som har fått en diagnos via barn- och ungdomspsykiatrin för att kunna påbörja behandling och uppföljning senast 6-8 veckor efter diagnos.
  • Öka tillgängligheten inom psykiatrin med hjälp av digitala hjälpmedel.
  • Öppna upp för alternativa vårdgivare inom barn- och ungdomspsykiatrin.


Läs relaterad information på sidorna Henrik Sporrong Esbjörnsson, Pontus Lundgren, Filippa Lagerkvist.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?