Vård och omsorg – allmänt

Vi vill fortsätta att satsa på vården

Hälso- och sjukvården i Jönköpings län har utvecklats under lång tid och håller enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) mätningar en hög standard.

Möjligheterna att göra den ännu bättre har fått stå tillbaka under pandemin och nu befinner vi oss i ett läge där personalen har fått kämpa mycket hårt för att klara av de dagliga påfrestningarna.

Vi vill därför se en rad åtgärder för att ytterligare förbättra vården och ta igen den vård som har skjutits upp.

Primärvården måste prioriteras och ges mer resurser samtidigt som även specialistsjukvården behöver mer resurser, till exempel inom områdena kvinnors sjukdomar och hälsa, cancervård och ögonsjukvård. Här kan ett utökat vårdval vara en väg framåt.

     Moderaterna vill:

  • Avsätta extra medel för att hantera effekterna av covid -19 och den vårdskuld som uppstått. Detta genom att premiera kvalificerad personal och kompetensutveckling.
  • Utveckla primärvården och förstärka den nära vården.
  • Öka stödet till kommunernas vård och omsorg i form av ökad läkarnärvaro och kompetensutveckling.
  • Prioritera kvinnors sjukdomar och hälsa.
  • Satsa på familjecentralerna och utöka åldersspannet så att även familjer med barn äldre än sex år erbjuds stöd.
  • Utveckla Regionens cancervård.
  • Förbättra tillgängligheten för patienter med ögonsjukdomar.
  • Öka tryggheten för patienterna genom en fast vårdkontakt.
  • Utöka vårdvalet.
  • Utveckla rollen för livsstilsmottagningarna som genom att stödja goda levnadsvanor förebygger kroniska sjukdomar och stress.


Läs relaterad information på sidorna Lisbeth Andersson, Bertil Nilsson, Eva Nilsson, Filip Marusic,Kerstin Hammar,Senada Sacic,Anders Gustafsson.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?