Vård och omsorg inom äldrevården

Ökad medicinsk komptens inom äldreomsorgen och bättre måltider

Prioritera äldrevården. Enligt World Value Survey hör Sverige till de bästa nationerna i världen när det gäller livslängd, samtidigt som vi är bland de sämsta på att visa respekt för äldre. Det vill vi ändra på genom ett aktivt arbete för att motverka ålderism. När man blir gammal ska man känna sig trygg med att man kommer att bli respekterad och bemött på ett professionellt och värdigt sätt.

Äldrevården brottas med flera problem, bland annat bristande samordning mellan kommuner och region, hög personalomsättning och behov av ökad kompetens. Det behövs fler undersköterskor i äldreomsorgen och större medicinsk kompetens i form av sjuksköterskor.

Äldreomsorgen i länet hade utmaningar redan innan pandemin bröt ut. Nu är vi i en situation där personalen har jobbat under svåra förhållanden och har gjort fantastiska insatser– samtidigt som de tidigare problemen finns kvar. Det är vår uppgift att stötta dem.

     Moderaterna vill:

  • Underlätta för, och välkomna, människor att jobba även när de har passerat 65 år och gängse pensionsålder.
  • Arbeta med förebyggande hälsovård som ger fler friska och aktiva år, bland annat genom kost, motion och meningsfull sysselsättning.
  • Satsa på ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och ett kompetenslyft för personalen.
  • Bättre måltider för äldre i både särskilt boende och hemtjänst. God, nyttig och vackert upplagd mat är viktig både för hälsan och för den upplevda livskvalitén.

Läs relaterad information på sidorna Vård och omsorg genom välfärdsteknik, Vård och omsorg – i livets slutskede, Vård och omsorg genom välfärdsteknik, Trygghet inom Regionens verksamheter, Eva Nilsson, Ann-Katrin Löfstedt.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?