Vård och omsorg genom välfärdsteknik

Teknik i vårdens tjänst är ett effektivt sätt att använda våra resurser

Tro på välfärdstekniken. Välfärdsteknik och digitala tjänster är ett effektivt sätt att använda samhällets resurser på rätt sätt. När datorn och tekniken löser rutinuppgifterna snabbt och säkert kan personalen istället lägga tiden på vården och den mänskliga kontakten.

Vårdtagaren får bättre trygghet och livskvalitet med hjälp av teknik som ökar möjligheten till självständighet och som ger stimulans både socialt och för sinnena. Välfärdteknik kan utvecklas och användas brett för att möta människors särskilda behov, såväl inom äldreomsorgen som i all annan vård.

Moderaterna vill:

  • Fortsätta utvecklingen av digitala tjänster för att underlätta patienternas kontakt med vården och ge vårdpersonalen tid över att ta hand om människorna.
  • Uppmuntra till investering i välfärdsteknik, till exempel i form av digitala trygghetslarm, natt-tillsyn via kamera, medicinpåminnare samt tekniska lösningar som kan användas för att stimulera tankeförmågor i samband med demens eller funktionsnedsättning.
  • Etablera hospice-verksamhet i alla tre länsdelarna vilket förutsätter en prestigelös samverkan mellan kommunerna och Regionen.