Tommie Ekered framför flygledartorn

Nu får vi ordning på Jönköpings län

Läs mer om hur vi gör det

Just nu  Ett Länspolitiskt program för kommuner och Regionen i Jönköping

Viktiga politiska frågor för att få ordning på Jönköping

Barn- och ungdomspsykiatrin

Utveckla samverkan mellan elevhälsan, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin så att psykisk ohälsa hos unga kan behandlas tidigt. Satsa på mer resurser för patienter…

Barn- och ungdomspsykiatrin

Eller se allt om #Barn-ochungdomspsykiatrin

Trygghet inom Regionens verksamheter

Garantera trygghet och säkerhet. Den som behöver andra människors hjälp är i en utsatt situation – det gäller både inom vården, omsorgen och äldreomsorgen. Den som genom…

Trygghet inom Regionens verksamheter

Eller se allt om #TrygghetinomRegionensverksamheter

Regional utveckling

Det ska vara lättare att driva företag. Jönköpings län är företagarlänet framför andra. Det var hos oss som Gnosjöandan föddes. Fliten, påhittigheten och föreningsanda…

Regional utveckling

Eller se allt om #Regionalutveckling

Vad vet du om Moderaterna i Regionen Jönköping?

Här får du svara på fem frågor och se vad som är Moderat politik i Region Jönköping

{{ `${(currentQuestionIndex + 1)}. ${questions[currentQuestionIndex]}` }}
Laddar…

Du fick {{ score }} av {{ questionCount }} poäng!

Då var detta Quiz klart, blev inte resultatet så bra kan du göra om det!