Trygghet

Trygghet i det offentliga rummet

Trygghet i det offentliga rummet.

Stärk det brottsförebyggande arbetet. För att skapa ett län där invånarna känner sig trygga och säkra så måste Regionen och kommunerna samarbeta.

Vi vill också se en ökad samverkan mellan kommunernas olika förvaltningar; till exempel mellan socialförvaltning, utbildningsförvaltning och fritidsförvaltning.

Ju tidigare det går att uppmärksamma barn som har problem, desto större är möjligheterna att stoppa en negativ utveckling. Och det är samhällsekonomiskt lönsamt i längden.

Som förälder ska man snabbt kunna få stöd om man har barn som befinner sig i riskzonen för kriminalitet eller drogmissbruk.

Vi poängterar också att det är dags att ta tillvara det samlade kurage som finns i civilsamhället: ett aktivt föreningsliv, grannsamverkan, trygghetsvandringar och andra volontärinsatser är vars och ens möjlighet att bidra till ett tryggare samhälle.

Moderaterna vill:

· Öka närvaron av poliser i yttre tjänst i samverkan med Polisen.

· Vara öppna för att kommuner som så önskar, anställer ordningsvakter och trygghetsvärdar som kan hantera lokala problem till dess att polis är på plats.

· Att det ska vara lätt att rapportera fel och brister. Därför anser vi att kommunerna ska utnyttja möjligheterna att använda sig av trygghetsappar.

Genom denna kan invånarna anmäla skadegörelse, trasig belysning och annat som påverkar den upplevda tryggheten. Om en sådan app marknadsförs bland och används av medborgarna – och kommunerna verkligen agerar snabbt – kan man också skapa tryggare miljöer.

· Säkerställa att det är lugnt och tryggt på våra bibliotek, i idrottshallar och andra offentliga miljöer.


Läs relaterad information på sidorna Helen Uddenberg, Bertil Nilsson, Tommie Ekered.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?