Integration

Från utanförskap till gemenskap.

Vad är integration?

Ökad tillhörighet genom arbete, språk och en aktiv bostadspolitik. Att känna tillhörighet i samhället är avgörande för att en människa ska kunna leva ett bra liv och förverkliga sina drömmar.

Utanförskap och segregation kan drabba alla, oavsett var man är född, men utanförskapet bland många människor som har invandrat till Sverige är ett samhällsproblem, och det kan vi inte rygga för.

En viktig pusselbit för att kunna känna sig som en del av samhället är att man har ett arbete, kan försörja sig själv och har ett hem som man trivs i.

För att klara det så måste man kunna språket. Svenskan är också en förutsättning för att man ska kunna förstå samhällets lagar och värderingar. För att vi ska kunna minska segregationen och skapa tillhörighet så måste vi tillsammans ta ett helhetsgrepp: Region, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Moderaterna vill:

· Regionen, som är ansvarig för de regionala utvecklingsfrågorna, tar fram strategier i samarbete med kommunerna, för att minska hälsoskillnader i samhället mellan grupper med olika förutsättningar.

· Civilsamhället uppmuntras i sitt arbete med stöttning, inte minst inom ramarna för föreningslivet.

· Regionen inom ramar för sitt utvecklingsarbete stimulerar näringslivet att skapa arbetstillfällen i närområdet.


Läs relaterad information på sidorna Henrik Sporrong Esbjörnsson, Kristina Carlo, Bertil Nilsson, Ann-Katrin Löfstedt.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?